Πιστοποίηση μέσω ΑΑΔΕ
Πιστοποίηση
Πατήστε Εδώ . Θα γίνει κλήση του web service της ΓΓΠΣ και θα πάρετε την απόκριση . Εάν δεν έχετε κάνει log - in στο site της ΓΓΠΣ (δηλαδή το site από το οποίο δίνεται η υπηρεσία) θα σας ζητηθεί να βάλετε τους κωδικούς πρόσβασής σας.