Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσομένων με ΕΟΠΥΥ
Πρόβλημα Συμβατότητας

H υπηρεσία υποστηρίζει τις εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) Internet Explorer 9, Firefox 6, Google Chrome 12 και νεώτερες.