ΔΑΠΥ για Παροχές Ιατρικών Υλικών και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής
Πρόβλημα Συμβατότητας

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΔΑΠΥ για Παροχές Ιατρικών Υλικών και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής.

H υπηρεσία υποστηρίζει τις εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) Internet Explorer 9, Firefox 6, Google Chrome 12 και νεώτερες.