Πιστοποίηση Προμηθευτών Υλικών και ΣΕΔ
Οδηγίες Χρήσης

Καλοσωρίσατε στην Υπηρεσία Πιστοποίησης Προμηθευτών Υλικών και Σκευασμάτων Ειδικών Διατροφών.

Eπιλέξτε Eγγραφή στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης. Με το πέρας της διαδικασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία εγγραφής σας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τα εκτυπώσετε και να τα προσκομίσετε τελικά στην αρμόδια ΥΠΑΔ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί έγκριση του αιτήματός σας και θα λάβετε τον κλειδάριθμο που σας αντιστοιχεί με φυσική παρουσία στις ΥΠΑΔ. Οι ΥΠΑΔ θα πιστοποιήσουν τα στοιχέια που τηρούνται στα Μητρώα του ΕΟΠΥΥ με αυτά που αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου.

Στην θέση 'Στοιχεία Εκπροσώπου' του Ηλεκτρονικού Αιτήματος Εγγραφής για μεν τις εταιρείες καταχωρούνται τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας, για δε τις ατομικές επιχειρήσεις καταχωρούνται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου.

Σε περίπτωση που ο κλειδάριθμος δεν παραλαμβάνεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ή στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο αυτοπροσώπως, θα πρέπει το άτομο που παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο να προσκομίζει θεωρημένη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Όταν αποδοθεί Κλειδάριθμος απο τις ΥΠΑΔ πατήστε Ενεργοποίηση προκειμένου να προβείτε σε ενεργοποίηση του λογαριασμού που δημιουργήσατε κατά την Εγγραφή ή την Επανεγγραφή σας χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο που παραλάβατε από την αρμόδια ΥΠΑΔ.

Στην περίπτωση που είστε ήδη χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΔΑΠΥ αλλά έχετε ξεχάσει τον κωδικό χρήστη σας (username) ή έχετε ξεχάσει το συνθηματικό και τον κλειδάριθμό σας, επιλέξτε Επανεγγραφή. Για την επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτήν της αρχικής εγγραφής.

Τέλος έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε Απώλεια Συνθηματικού στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγγραμμένος χρήστης αλλά έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας και επιθυμείτε να αποκτήσετε καινούργιο (προϋποθέτει εισαγωγή του κλειδαρίθμου σας).

Ως εγεγραμμένοι χρήστες είστε σε θέση να εισάγετε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό σας για να συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες eΔΑΠΥ Υλικών και ΣΕΔ.

Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.