Πιστοποίηση Ιατρών / Λοιπών Προμηθευτών Υγείας
Στοιχεία Λογαριασμού
Οδηγίες Χρήσης

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας, δηλώνοντας καταρχάς το ΑΦΜ σας και κατόπιν τον κωδικό (Username) και το συνθηματικό (Password) που επιθυμείτε να έχετε ως χρήστης του συστήματος, μαζί με ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία.

Συμπληρώστε υποχρεωτικά τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*).

  • Κωδικός Χρήστη (username): Πρέπει να αποτελείται από 8-12 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα.
  • Συνθηματικό (password): Πρέπει να αποτελείται από 8-15 χαρακτήρες και να περιέχει και νούμερα. Όσο μεγαλύτερο συνδυασμό αλφαριθμητικών και ειδικών χαρακτήρων περιέχει το συνθηματικό, τόσο ισχυρότερο και ασφαλέστερο θα είναι. Συμπληρώστε την ίδια τιμή και στο πεδίο Επιβεβαίωση Συνθηματικού.
  • Τα πεδία Αρ. τηλεφώνου, Αρ. κινητού τηλεφώνου και Fax δέχονται 10-ψήφιους αριθμούς (χωρίς κενά και παύλες).
  • Στα πεδία Eπώνυμο Εκπροσώπου, Όνομα Εκπροσώπου και Πατρώνυμο Εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση εισάγετε τα στοιχεία του Φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που πρόκειται για Νομική επιχείρηση εισάγετε τα στοιχεία του Νόμιμου εκπροσώπου.
  • Στο πεδίο του Κωδικού Οπτικής Επιβεβαίωσης συμπληρώστε τους χαρακτήρες που διακρίνετε στην εικόνα.

Αποθήκευση: Πατώντας "Αποθήκευση", οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα λάθους που θα υποδεικνύει τα μη έγκυρα πεδία. Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωρηθεί.

Ακολούθως πρέπει να εκτυπώσετε τα στοιχεία εγγραφής σας και να μεταβείτε στην αρμόδια ΥΠΑΔ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί έγκριση του αιτήματός σας και θα λάβετε τον κλειδάριθμο που σας αντιστοιχεί.

Καθαρισμός: Πατώντας "Καθαρισμός", θα καθαρίσουν αυτόματα όλα τα συμπληρωμένα πεδία της φόρμας εγγραφής.

Να σημειωθεί ότι για να μπορέσετε να εισάγετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN) στην κυρίως εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει πρώτα να έχετε προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη σας.

Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.