Πιστοποίηση Ιατρών / Λοιπών Προμηθευτών Υγείας
Οδηγίες Χρήσης

Καλοσωρίσατε στην Υπηρεσία Πιστοποίησης Ιατρών / Λοιπών Προμηθευτών Υγείας.

Eπιλέξτε Eγγραφή στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης. Με το πέρας της διαδικασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία εγγραφής σας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τα εκτυπώσετε και να τα προσκομίσετε τελικά στην αρμόδια ΥΠΑΔ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί έγκριση του αιτήματός σας και θα λάβετε τον κλειδάριθμο που σας αντιστοιχεί με φυσική παρουσία στις ΥΠΑΔ. Οι ΥΠΑΔ θα πιστοποιήσουν τα στοιχέια που τηρούνται στα Μητρώα του ΕΟΠΥΥ με αυτά που αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου.

Στην θέση 'Στοιχεία Εκπροσώπου' του Ηλεκτρονικού Αιτήματος Εγγραφής για μεν τις εταιρείες καταχωρούνται τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας, για δε τις ατομικές επιχειρήσεις καταχωρούνται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου.

Σε περίπτωση που ο κλειδάριθμος δεν παραλαμβάνεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ή στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο αυτοπροσώπως, θα πρέπει το άτομο που παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο να προσκομίζει θεωρημένη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Ειδικά για τους Ιατρούς επιτρέπεται η σύνδεση στην Υπηρεσία και η καταχώρηση των Ιατρικών Επισκέψεων χωρίς να χρειάζεται προηγούμενα να αποδοθεί Κλειδάριθμος με φυσική παρουσία στις ΥΠΑΔ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των ιατρικών επισκέψεων τα χειρόγραφα παραστατικά και το αποδεικτικό υποβολής δύναται πλέον να υποβληθούν στην ΥΠΑΔ που έχει προηγούμενα επιλεχθεί από τον χρήστη. Κατά την προσέλευση του ιατρού στις ΥΠΑΔ, η υπηρεσία θα πιστοποιήσει τα στοιχεία του μητρώου που τηρούνται από τον ΕΟΠΥΥ με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας που θα προσκομισθεί στις υπηρεσίες ΥΠΑΔ και θα αποδοθεί ένας ειδικός κωδικός πρόσβασης που ονομάζεται κλειδάριθμος. Η απόδοση κλειδάριθμου δύναται να συνδυασθεί με την πρώτη προσκόμιση των χειρόγραφων παραστατικών στις υπηρεσίες ΥΠΑΔ.

Όταν αποδοθεί Κλειδάριθμος απο τις ΥΠΑΔ πατήστε Ενεργοποίηση προκειμένου να προβείτε σε ενεργοποίηση του λογαριασμού που δημιουργήσατε κατά την Εγγραφή ή την Επανεγγραφή σας χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο που παραλάβατε από την αρμόδια ΥΠΑΔ.

Να σημειωθεί ότι προκειμένου να είναι εφικτή η πληρωμή σας από τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN) στην ενότητα Ενημέρωση Στοιχείων στην υπηρεσία eΔΑΠΥ, αφού πρώτα έχετε προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη σας.

Στην περίπτωση που είστε ήδη χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΔΑΠΥ αλλά έχετε ξεχάσει τον κωδικό χρήστη σας (username) ή έχετε ξεχάσει το συνθηματικό και τον κλειδάριθμό σας, επιλέξτε Επανεγγραφή. Για την επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτήν της αρχικής εγγραφής.

Τέλος έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε Απώλεια Συνθηματικού στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγγραμμένος χρήστης αλλά έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας και επιθυμείτε να αποκτήσετε καινούργιο (προϋποθέτει εισαγωγή του κλειδαρίθμου σας).

Ως εγεγραμμένοι χρήστες είστε σε θέση να εισάγετε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό σας για να συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ όπου μπορείτε να δείτε τα στοιχεία των Συμβάσεών σας, να προβείτε σε Ηλεκτρονική Υποβολή παραστατικών μέσω καταχώρησης ή ανεβάσματος αρχείου και να δείτε τα αποτελέσματα των εκκαθαρίσεών σας.

Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.