Διαχείριση Λογαριασμού/Πιστοποίηση Ιατρών
Στοιχεία Λογαριασμού
Επιλέξτε ένα Nέο Συνθηματικό
Πληκτρολογήστε τον κωδικό οπτικής επιβεβαίωσης:

Ανανέωση

Οδηγίες Χρήσης

Εάν απωλέσατε το συνθηματικό σας, θα πρέπει να ορίσετε στην οθόνη αυτή, ένα καινούργιο, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία με αστερίσκο(*)

  • Κωδικός χρήστη(username) : Το όνομα χρήστη που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης.
  • Κλειδάριθμος: Ο αριθμός που σας δόθηκε από το σύστημα.
  • Συνθηματικό (password): Το νέο σας συνθηματικό πρέπει να αποτελείται από 8-15 χαρακτήρες και να περιέχει και νούμερα.
  • Στο πεδίο του Κωδικού Οπτικής Επιβεβαίωσης συμπληρώστε τους χαρακτήρες που διακρίνετε στην εικόνα. (Αν για κάποιο λόγο δεν είναι κατανοητό το περιεχόμενο της οπτικής επιβεβαίωσης πατήστε «Ανανέωση».

Επιλέγοντας «Αποθήκευση», οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητα τους. Εάν όλα τα πεδία είναι έγκυρα θα ισχύει ο νέος κωδικός που εισαγάγατε.

Επιλέγοντας «Καθαρισμός», θα καθαρίσουν αυτόματα όλα τα συμπληρωμένα πεδία της φόρμας απώλειας συνθηματικού (Αν για κάποιο λόγο δεν είναι κατανοητό το περιεχόμενο της οπτικής επιβεβαίωσης πατήστε «Ανανέωση»).

Απώλεια Συνθηματικού
H αλλαγή πραγματοποιήθηκε επιτυχώς
Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.